Närgången Göteborgspräst

En präst i göteborgsområdet har har fått en skriftlig erinran av Domkapitlet för att han varit allt för närgången med en 25-årig kvinna han träffade för självavårdssamtal.

Kvinnan har anmält att prästen gett kommentarer om hennes utseende och klädstil, och att han brukade hålla i hennes händer. Vid ett tillfälle ska han också rört vid hennes stjärt.

Domkapitlet anser att prästen missbrukat den makt präster lätt får över andra i själavårdssituationer.