Exportkreditnämnden invigs i Göteborg

Idag invigs den statliga myndigheten Exportkreditnämnden sitt kontor i Göteborg. Att vara på plats i Västra Götaland ska göra det lättare för regionens företag när man gör utlandsaffärer.

– Vi hanterar risker i affärerna. Vi är ingen bank, utan vi har en kapacitet att hantera risker och ställa ut garantier, så vi är mera som ett försäkringsbolag, säger Martin Källervald, regionansvarig för myndigheten exportkreditnämnden.

Hantera risker, vad betyder det?

– För exportföretaget handlar det ofta om risken att ett företag inte betalar. Den risken kan man försäkra sig hos oss mot.

Vad är det ni hjälper företagen med, är ni med hela vägen eller kallas ni in i ett slutskede?

– Oftast är vi med hela fasen i affären.

Hur stor måste en affär vara för att ni ska engagera er?

– Den behöver inte vara så speciellt stor alls, vi är väldigt måna om att hålla låga trösklar för att kunna jobba med hela spektrat av företag, från de riktigt stora till de riktigt små, säger Martin Källervald, regionansvarig för myndigheten exportkreditnämnden.

Christian Olsson och Linn Ohlsson