Fel ta betalt för skolresa

Skolinspektionen kritiserar Ingrid Segerstedts gymnasium i Göteborg för att inte leva upp till kraven på avgiftsfri undervisning.

Det var en elev som anmälde att en skolresa skulle bekostas med egna medel. Skolinspektionen anser inte att elever ska behöva betala 2500 kronor för en studieresa - ens om den är frivillig. Det är inte förenligt med skollagen anser Skolinspektionen

Det är inte förenligt med skolans värdegrund att elever av kostnadsskäl ska behöva avstå från resa, anser skolinspektionen.