Migrationsverket DO-anmäls

En flyktingjurist ifrågasätter att nyanlända asylsökande får uppge om de önskar ett kvinnligt eller manligt biträde.

Migrationsverket utser sedan ett offentligt biträde som ska hjälpa till med ansökan om uppehållstillstånd.

Flyktingjuristen på en advokatbyrå i Göteborg anmäler därför Migrationsverket till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Enligt den juristen finns det inga sakliga skäl till varför en person av ett visst kön ska erbjudas förordnande som offentligt biträde.