Klart med post för Malmström

Folkpartisten Cecilia Malmström från Göteborg erbjuds arbetet som EUs migrationskommissionär med ansvar för polis och flyktingfrågor.

Sverige får som man önskat - en tung kommissionärspost som innefattar lagstiftning.

Malmström ska även handha frågor som organiserad brottslighet med narkotikabekämpning och trafficking och i hennes portfölj ingår polissamarbetet Europol, gränskontrollmyndigheten Frontex och bland annat Schengensystemet.

– Detta är frågor där vi måste samarbeta i Europa. Det är så uppenbart att vi behöver gemensamma lösningar för att komma till rätta med den gränsöverskridande brottsligheten, till exempel trafficking, och målsättningen där vi får en mer samordnad migrations- och asylpolitik.

– Det är oerhört spännande och det känns stort, hedrande och oerhört ansvarsfullt att ta ansvar för dessa svåra frågorna.

Vad är det svåraste med denna posten, som anses vara en av tyngsta?

– Det finns många olika synpunkter från medlemsländerna vilken väg man ska gå. Därför är det viktigt att han en tydlig balans.

Vad händer nu närmast?

– Jag ska svara på en enkät från Europaparlamentet, sedan ska jag inställa mig för förhör i Europaparlamentets utskott för dessa frågor och svara på hur jag ser på framtiden, säger Cecilia Malmström (FP).

Jan Andersson
jan.andersson@sr.se