SU avvaktar rökstopp

Socialstyrelsen vill införa obligatoriskt rökstopp inför operationer på alla landets sjukhus. På Sahlgrenska universitetssjukhuset diskuterar varje läkare med sin patient om risker i samband med operationer.

– Vi har idag inget generellt rökstopp, denna frågan kommer upp i mötet mellan läkaren och patienten. Det är naturligtvis så att man väger in rökning i sjukdomsbedömningen. Det kan vara så att rökstopp är den mest effektiva åtgärden för en enskild patient, och då tar man upp det, säger Mats Tullberg chefläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Om den medicinska nyttan vid ett ingrepp äventyras hos en rökande patient så ska en kirurg kunna neka en patient operation, enligt Socialstyrelsens förslag.

– Vi för ett aktivt arbete för att få patienten att sluta röka. I de flesta fall inser patienten att man måste sluta röka inför en operation om riskerna är så stora att man kan äventyra hälsan med denna operationen, säger Mats Tullberg.

Rökstopp halverar risken för komplikationer vid operationer. Då borde det väl vara självklart med rökstopp?

– Det är möjligt att vi kommer dit. De studier som redovisas ska vägas in när man planerar för patienter, så vi får se vad framtiden utvisar, säger Mats Tullberg, chefläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Linn Ohlsson
linn.ohlsson@sr.se