Två timmar kortare väntetid på akuten

Väntetiderna på Sahlgrenska Universitetssjukhusets tre akuttmottagningar har hittills i år kortats med två timmar i snitt. Det framgår av en färsk uppföljning av akutverksamheten som i veckan lades fram för SU:s styrelse. Men trots de positiva resultaten räcker det inte långt för att nå det mål som satts för nästa år.

Det var i februari i år som SU:s styrelse fick i uppdrag att förbättra arbetet på sjukhusets akutmottagningar. En viktig del av uppdraget var att korta de orimligt långa väntetiderna som i åratal har gällt på samtliga akuter .

Uppföljningen visar att det går långsamt, men åt rätt håll.

I januari fick man vänta drygt sju timmar på att träffa en läkare på Östras akut medan väntetiden nu i oktober i snitt var tre timmar kortare . Och två av tre patienter behövde vänta i bara två timmar för att få träffa doktorn.

Den kraftigt kortade väntetiden beror dels på ökad läkarbemanning fler specialister och satsning på seniora läkare på akuten.

Akutmottaggningen i Mölndal har presterat sämre. Väntetiderna har kortats med bara två timmar från nio i januari till numera sju timmar i snitt. Sahlgrenska sjukhuset redovisar också små förbättringar när det gäller väntetider på Akuten. I januari fick man vänta sju timmar i snitt medan väntetiden i oktober var i snitt en timme kortare.

Även Sahlgrenska har ökat läkarbemanningen och sedan i höstas finns en vårdkoordinator på plats så att läkarna avlastes från att jaga lediga sjuksängar för patienter som skall läggas in

Trots de positiva resultaten räcker det inte långt, för att nå det mål som satts för nästa år.

Väntetidsförkortningen innebär att på Mölndals akut får man vänta sju i stället för som tidigare nio timmar och på Sahlgrenskas ungefär sex timmar för att få träffa en doktor.

Östras akut lyckades bäst med att korta ner väntetiderna men inte ens där har man uppnått de uppsatta målen på att patienterna får träffa en läkare inom två timmar.

Enligt tillförordnade kommunikationsdirektören på Sahlgrenska Birgitha Archenholtz, skärps snart kraven på att korta väntetiderna ytterligare:

– Ja nu inför 2010 så skärps kraven på akutmottaggningarnas ledtider .. Då skall 90% av patienterna träffa en läkare inom 90 minuter och man skall vara färdigt behandlad på akuten inom fem timmar--

Men hur realistiska är kraven?

– Vi har ju själva varit med och satt de här mål talen och det är ju verksamhetscheferna på akutmottaggningarna. Så det är klart att det måste ligga någon realism i de mål talen, säger Birgitha Archenholtz.

Maria Wendehög
maria.wendehog@sr.se