Bristande rutiner i särskilt boende

Socialstyrelsen vill se att Göteborgs stad rättar till brister vid vid ett särskilt boende i Biskopsgården. Påpekandena kommer sedan en psykiskt sjuk patient hittades död i sin lägenhet.

Patienten hade klagat över magsmärtor, men undersöktes inte av läkare och dog under natten.

Bristerna, som bland annat gäller rutinerna för läkarkontakt, bör bli föremål för en noggrann utbildningsinsats, anser Socialstyrelsen.