Göteborgs flyktingmottagning minskar

Flyktingmottagningen verkar minska i Göteborg även nästa år. Kommunen är överens med staten om att ta emot 850 flyktingar nästa år, vilket är något färre än årets antal på cirka 1000 flyktingar.

Prognoserna är dock osäkra och Migrationsverket signalerar att behovet av flyktingmottagning kan öka med 25 procent jämfört med de avtal som nu sluts.

De senaste två åren har drygt hälften av flyktingarna kommit från Irak och en fjärdedel från Somalia.

Årets flyktingmottagande i Göteborg på cirka tusen personer kommer inte upp i nivå med avtalet med staten, som talade om 1255 flyktingar. Det är också betydligt färre än antalet mottagna flyktingar 2008.