Ljusare prognos för Linnéstaden

En svag ljusning syns i det ekonomiska mörkret för Linnéstadens stadsdelsnämnd. Siffrorna pekar på ett underskott i år på 25 miljoner kronor, vilket trots allt är en förbättring med några miljoner de senaste månaderna.

En del av de ekonomiska problemen hänger ihop med att kostnaderna för socialbidrag ökat kraftigt. Det senaste året har antalet arbetslösa och personer i åtgärder mer än fördubblats och var tredje arbetslös har socialbidrag.