Käringbergets hamn

Åtgärder vidtas mot rasrisk

Försvaret inför ett antal omedelbara begränsningar i Käringbergets hamn på grund av den stora risken för ras och personskador.

Ett par kajplatser måste spärras helt och övriga kajer förses med hinder för att stoppa fordonstrafik på kajen. Fartyg som har fast förtöjning i hamnen flyttas.

Detta efter att rapporter visat på träröta och skadade betong- och stålkonstruktioner. Inspektionen beställdes efter att turbåtskajen rasat.