Hemtjänsten kan få skotta snö

I Göteborg öppnar politikerna för att hemtjänsten ska hjälpa till med snöskottning och andra arbetsuppgifter utomhus.

Ett moderatförslag om försöksverksamhet med så kallad yttre hemtjänst har godkänts i kommunstyrelsen.

Tanken är att biståndstagarna får betala utförda tjänster till ett självkostnadspris (per timme).

Moderaterna lyfter fram Lidköping som en kommun som haft snöskottning och andra utomhustjänster i hemtjänsten i flera år med gott resultat.