Gravida kvinnor nöjda med doulor

Projektet med doulor som kan stödja gravida kvinnor som inte kan svenska fungerar bra, visar en utvärdering.

Gravida kvinnor i Göteborg som inte talar svenska kan få stöd av så kallade doulor. Doulorna hjälper till före, under och efter förlossning. Det har Västekot tidigare berättat i höstas.

Och nu har det visat sig i en utvärdering på uppdrag av Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté, att projektet fallit ut mycket bra.

Doulorna är med och bidrar till ökad vårdkvalitet, trygghet och en mer jämlik vård.

Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 och 12 fortsätter att utveckla doulaverksamheten på till exempel Angereds närsjukhus.