Beröm för bra socionomutbildning

Socionomutbildningen vid Göteborgs universitet får beröm av Högskoleverket som däremot ifrågasätter examinationsrätten vid 7 högskolor som de i Jönköping och Linköping.

Kritiken gäller främst otydlig information om två olika examina.

Institutionen för socialt arbete i Göteborg beröms för sina många och kompetenta lärare och för att man bland annat framsynt förlagt utbildningsmiljöer i nära anslutning till ett par förorter i Göteborg.

Utbildningen som helhet är centrerad mot individ- och familjeomsorg.

Förutom universitetet i Göteborg uppfyller även de i Lund, Stockholm och Umeå kraven för mycket hög kvalitet.

– Fyra universitet har visat att det går att göra en generalistutbildning. De har dessutom visat att det går att göra det med mycket hög kvalitet, säger universitetskansler Anders Flodström i ett pressmeddelande.

Högskolor som får ett år på sig för att rätta till bristerna är Ersta Sköndal högskola, Högskolan i Jönköping, Högskolan Kristianstad, Linköpings universitet, Malmö högskola, Mittuniversitetet och Örebro universitet.

Epp Anderson
epp.anderson@sr.se