miljöbilar i göteborg

Parkeringstillstånd utreds igen

Beslutet i frågan om parkeringstillstånd för miljöbilar i Göteborg har skjutits upp efter att trafiknämnden sammanträtt idag.

– S, V och MP lade idag ett återremissyrkande till kontoret att utreda konsekvenserna för hur man ska stimulera bland annat framtida bilar med alternativa bränslen såsom el och också kanske biogas som har uppförsbacke då, säger Mats Pilhem (v) ledamot i trafiknämnden.

Han säger att när man gör ett nytt förslag på återremissen vill de se konsekvenserna för hur hela bilden ser ut för alternativa bränslen.

– Vi vill inte ha en hattighet i det här beslutet så att man nu tar bort de här förmånerna och sedan efter ett tag upptäcker att det får konsekvenser som hämmar utvecklingen. Vi vill ha ett beslut med ett mer genomanalyserat förslag.

Vad tyckte alliansens ledamöter?

– De hade inga invändningar men de står fast vid att tillsvidare stå fast vid de nuvarande bestämmelserna. Jag tror att man hade förståelse för att vi ville ha en återremiss.

Frågan har från början tagits upp som ett tjänstemannaförslag vilket handlar om att den fria parkeringen för miljöbilar i Göteborg ska försvinna från och med den första mars 2010.

När tror du att beslut kommer att tas i frågan?

– Det är svårt att veta. Kontoret ska få tid att arbeta med det här, säger Mats Pilhem (v).