Saab läggs ner

"Volvo PV nästa rysare"

Det är beklagligt men väntat att det skulle bli en nedläggning av Saab. Det säger Lars Holmqvist, vd för Clepa, som är en organisation för europeiska underleverantörer till fordonsindustrin.

– När det gäller Volvo PV så är det ju det nästa rysare som absolut inte är klar. Volvo PV är ju ett stort företag jämfört med Saab, fyra gånger så stort i volymerna och betyder också väldigt mycket. Skulle vi mista Volvo PV då tror jag att vi inte kommer att ha kvar någon bilindustri på tio eller femton års sikt. Därför måste vi tänka till ordenligt och se om vi kan göra något för att Volvo PV ska överleva med verksamheter i Sverige.

Vad är det viktigaste som regeringen kan göra?

– Det viktigaste är att lämna borgensåtaganden för lån som är nödvändiga för att göra de investeringar som behövs för att möta framtida krav på grönare bilar, mer miljövänliga än de vi har idag.

Hur ser framtiden ut för bilinudstrin i Europa?

– Den är mycket tuff, vi står inför en stor omställning, den är så stor så att vi aldrig haft något liknande i bilindustrins historia, vi måste gå ifrån förbränningsmotorn som vi vant oss vid under hundra år och som vi förfinat och förbättrat och som varit själva kärnan i bilindustrin, säger Lars Holmqvist.