Sahlgrenska universitetssjukhuset

Klart för transplantationer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset blir ett av två sjukhus i landet som får utföra hjärttransplantationer. Det beslutade Socialstyrelsens rikssjukvårdsnämnd idag.

Idag utförs hjärttransplantationer vid Sahlgrenska, Lund och Karolinska i Solna. Beslutet idag innebär att Karolinska inte längre att få utföra hjärttransplantationer.

Förra året gjordes 55 hjärttransplantationer i hela landet, varav 32 på Sahlgrenska. För Sahlgrenska innebär dagens besked sannolikt att det blir mellan 5 och 10 fler hjärttransplantationer per år.

Jonas Andersson, folkpartistiskt regionråd med ansvar för sjukvårdsfrågor är ledamot i rikssjukvårdsnämnden. Han säger till Västekot att det finns flera orsaker till förändringen av antalet sjukhus som utför hjärttransplantationer. Det handlar bland annat om att samla kompetens på ett ställe och bli bättre på att utnyttja resurserna.

Sahlgrenska är redan i dag rikssjukhus för barnhjärtkirurgi och lever- och lungtransplantationer.

Förra året blev ett rekordår för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Då gjordes fler det transplantationer på sjukhuset än någonsin.

– Det är viktigt att vi i landet vågar koncentrera viss typ av högspecialiserad vård till färre sjukhus för att man skall bli riktigt duktig med de här verksamheterna på de berörda sjukhusen. Det är viktigt för dagens patienter och det är viktigt för forskningen och utvecklingen för framtiden, säger Sahlgrenskas sjukhusdirektör Jan Eriksson.  

Tidigare har man pratat om att det är viktigt att ha en konkurrenssituation mellan olika centra, hur ser du på det när man ändå gör den här uppdelningen?

--Totalt sett är behoven i det lilla landet Sverige inte så stora att det räcker till för i det avseendet tillräcklig konkurrens. Utan den konkurrens får vi nog se internationellt i takt med att vi vet att patienterna blir mer upplysta så kommer allt fler vilja få sin vård på det sjukhus i världen som har bäst resultat. Då kan vi nog inte konkurrera inom Sverige på de villkoren, säger Jan Eriksson.

Andrea Valderrama
andrea.valderrama@sr.se