Alla kommunala solarier ska bort

Under 2010 ska solarier i kommunens regi ut ur simhallar och sportanläggningar, men de som kommunen lagt på entrepenad får vara kvar tills avtalen går ut.

Ja, nu är det slutsolat i kommunens lokaler. Det är Idrotts- och föreningsnämnden som tagit beslutet efter att strålskyddsmyndigheten kommit med nya rön.

Strålskyddsmyndigheten menar att det är olämpligt med solarier i kommunens regi, eftersom solarier ökar risken för hudcancer.

Så nu kommer sladden dras ur och solarierna bäras ut. Under 2010 ska alla solarier på kommunens anläggningar vara helt borta och de som lagts ut på entreprenad får vara kvar tills avtalen löper ut.

I början av 2012 ska alla avtal ha löpt ut och då blir kommunens anläggningar helt solariefria.

De göteborgare som ändå vill sola får i fortsättningen gå till privata solarier.