Mer ränta på kyrkpengar

Göteborgs stift har fått ett extratillskott på närmare 250 000 kronor.

Göteborgs stift har fått ett extratillskott på närmare 250 000 kronor.

För första gången har en extra ränteutdelning gjorts på kyrkkontot, Svenska kyrkans gemensamma bankkonto med 490 kontohavare.

Enligt svenska kyrkans finanschef Anders Thorendal, som förvaltar kyrkokontot, beror det stora överskottet bland annat på hur marknadsräntorna utvecklats.