Patienter nöjda med vårdcentralen

Vårdcentralerna får klart godkänt i en enkätundersökning som Sveriges kommuner och landsting gjort.

Omkring 80 procent av patienterna tycker att de blivit bemötta med respekt vid sitt besök på vårdcentralen.

I Västra Götalandsregionen är patienterna något mer kritiska, där är cirka 75 procent nöjda med bemötandet.

Undersökningen i regionen gjordes dock innan vårdvalet i höstas så de nya vårdcentralerna finns inte med.

Totalt 100 000 svenskar i 19 olika landsting har svarat på enkäten.

Landstingen i Halland och Kalmar län fick högst betyg i undersökningen.