Universitetspris till storförfattare

Författaren Klas Östergren får Sixten Heymans pris 2010.

Priset på 275 000 kronor får han för "ett författarskap som vidareför och förnyar den stora realistiska berättartraditionen i svensk litteratur".

Klas Östergren är en av Sveriges mest kända författare och fick sitt genombrott 1980 med romanen Gentlemen.

Sixten Heymans pris har delats ut av Göteborgs universitet vart tredje år sedan 1938, varannan gång till en svensk skönlitterär författare och varannan gång till en svensk vetenskapsman/kvinna inom den naturvetenskapliga grenen.