Åtta miljoner till grön terapi

Trädgårdsterapi, ska tillsammans med jobbcoaching leda till nya jobb i Göteborgsområdet.

Forskningsprojektet som är ett samarbete mellan olika kommuner i Göteborgsområdet kallas Fyrklövern och riktar sig enbart till kvinnor.

Trädgårdsterapi eller grön rehabilitering handlar om att ge personer med svåra stressrelaterade sjukdomar chans att få arbeta med trädgårdsarbete och på det sättet kunna komma tillbaks till ett friskare liv i arbete.

Projektet har fått åtta miljoner kronor av de 25 som regeringen gett till forskningsprojekt som syftar till att få långtidssjukskrivna kvinnor tillbaka till arbetslivet.

Tidigare har Västra Götalandsregionen satsat på grön rehabilitering för långtidssjukrivna i Botaniska Trädgården i Göteborg.