Revisorerna

Psykiatrin kan korta kötiderna

Smartare remisshantering och en helt köfri vård som mål kan minimera väntetiderna till den psykiatriska vården. Det konstateras i en rapport från Västra Götalandsregionens där åtta allmänpsykiatriska mottagningar och kliniker har granskats.

Två förtroendevalda revisorer i Västra Götalandsregionen rapporterar om att tydliga remisser och mer standardisering ger kortare väntetider till den psykiatriska vården.

– Det är onödigt många remisser som är felskrivna och felaktiga som skickas tillbaka. I det sammanhanget har vi också noterat att man nöjer sig med de 90 dagarnas vårdgaranti, säger Thomas Gustafsson som är lekmannarevisor i regionen.

Revisorerna anser att psykiatrin inte strävar tillräckligt för att uppfylla fullmäktiges vision om vård utan köer. Liksom i tidigare granskningar av psykiatrin ur ett vårdlogiskt perspektiv pekar även denna rapport på att enheterna tycks fokusera enbart på att klara väntetider enligt vårdgaratin istället för en helt köfri sjukvård.

Enligt revisorerna finns inget som talar för att det skulle vara svårare att hålla en 30-dagarsgräns än en 90-dagarsgräns.

Eva Hellqvist, sektionschef för allmänpsykiatri vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, säger att de kommer att lyssna på revisorernas rekommendationer men att de också faktiskt uppfyller de krav som ställs enligt avtal idag:

– Det är naturligtvis rimligt att diskutera psykiatrin, hur man förhåller sig och det vi gör. Men vi arbetar i enlighet med de avtal och vårdöverenskommelser samt det uppdrag vi har. Och då är det ju det vi ska diskutera och inget annat. Nu har vi den här vårdöverenskommelsen för 2010 och då gäller vertikal prioritering och vårdöverenskommelsen med politikerna. Det är dessa villkor vi uppfyller, säger hon.

Elin Georgsson
elin.georgsson@sr.se