Befolkningsökning

Fler göteborgare under förra året

Göteborgsområdet växer. Under 2009 ökade befolkningen rekordartat. I Göteborgs stad med över 11 000 personer, den högsta siffran på femton år.

Att invånarantalet har ökat beror främst på att det har fötts rekordmånga bebisar. Under 2009 föddes hela 12 445 bebisar i Göteborgsregionen, vilket är det högsta antalet födda sedan 1968.

Befolkningsökningen beror delvis på babyboomen men också på att invandringen till Sverige och Göteborg var ovanligt hög under 2009.