Tåg mot Stockholm rullar igen

Det är fortfarande en hel del problem i tågtrafiken. Visserligen har X-2000trafiken från Göteborg till Stockholm börjat rulla efter att ha varit inställd sedan inatt.

Men trafiken norrut till Uddevalla är stoppad, och kommer igång först senare i eftermiddag och tågen mellan Göteborg och Karlstad går inte alls, och där blir det inga tåg förrän imorgon bitti. Det beror på på ett urspårat godståg som måste bärgas, enligt Göran Fält på Banverkets pressjour.

Kust till kust-tågen, trafiken söderut och österut går utan större problem. Även pendeltågen till Kungsbacka och Alingsås, men med förseningar, tågen kör i en-timmastrafik.

Även på Sävenäs godsbangård har stora mängder snö ställt till problem.