1,6 miljoner till Sjöfartsmuséet

Museum får pengar till ombyggnad

Boverket har tilldelat Sjöfartsmuséet i Göteborg 1,6 miljoner kronor för att bygga om muséets översta våningsplan.

Kostnaden för det nya våningsplanet är beräknat till ungefär 15 miljoner kronor. Huvudfinansiärer är Göteborgs kulturnämnd samt Stiftelsen Styrelsen för Sjöfartsmuseet Göteborg.

Årligen delar Boverket ut omkring 10 miljoner kronor i bidrag till icke-statliga kulturlokaler. Inför årets fördelning kom det in 35 ansökningar, varav åtta tilldelades bidrag. En av dem var alltså Sjöfartsmuséet.