Vänern

Stopp i sjötrafiken

Vänersjöfarten är stoppad sen i torsdags i förra veckan, på grund av att en järnvägsbro i Trollhättan sitter fast. Orsaken uppges vara ett elfel, men det har ännu inte bekräftats av Banverket.