Ensamkommande flyktingbarn

Ofta oklart kring flyktingbarns ålder

Ahmed är 14 år. I ett och ett halvt år har han levt som flykting i Italien, innan han kom till Sverige och Göteborg. För Ahmed ställer hans ålder till problem eftersom han är registrerad som vuxen i Italien - vilket begränsar hans rättigheter.

Ahmed säger att han inte blev trodd när han sa att han var tretton år. Istället hittade de på en ålder åt honom, han vet inte ens vilken, men det innebar att han behandlades som vuxen under asylproceduren och när han senare fick ett tillfälligt uppehållstillstånd.

Idag får många somalier som kommer till Italien någon slags uppehållstillstånd men möjligheten att delta i integrationsprogram finns bara på vissa håll och räcker inte till alla. I praktiken kan det innebära att man hamnar på gatan. Men det här gäller om du är vuxen. Är du barn och ses som det har du rätt till mer stöd, till exempel boende och skolgång och bedömningen från olika organsiationer är att det fungerar bra.

Enligt Migrationsverket har en majoritet av flyktingbarn som kommer till Sverige via Italien registrerats som vuxna där. På verket tror man att många av dem själva uppgett att de är vuxna för att de hört att det är bättre eller för att det ger mer frihet, till exempel att arbeta.

Men för Sverige spelar sällan åldern någon roll - om den asylsökande redan fått sitt ärende prövat i ett annat Eu-land skickas personen nämligen tillbaks dit i så gott som alla fall, vare sig det är ett barn eller en vuxen.

Hanne Mathisen är taleskvinna i Norden för Fn:s flyktingorgan UNHCR och hon betonar att det viktigaste är att se till barnets intresse om det finns oklarheter när det gäller ålder.

– Jag tycker väl att om svenska myndigheter faktiskt tror på att det här rör sig om ett barn så får man gå in och se om det är i barnets intresse att bli återskickad till Italien. Italien kommer nog inte att säga att "Ja, okej att du gav fel uppgifter. Säger du nu att du är ett barn så godtar vi det".

Elsa Persson
elsa.persson@sr.se