Världsutställningen i Shanghai

Kommunen bör informeras om planeringen

Göteborgs kommunledning bör få information om kommunens medverkan i världsutställningen i Shanghai, anser folkpartiet.

Det är vettigt att Göteborg är med på utställningen, men det räcker inte att kommunala bolaget Business Region Göteborg (BRG) sköter planeringen, anser folkpartisten Mikael Janson.

I en interpellation till kommunfullmäktige frågar han kommunstyrelsens ordförande socialdemokraten Anneli Hulthén om inte kommunledningen borde ta ansvar för den.

Världsutställningen i Shanghai pågår från första maj till sista oktober.

Hur kostnaderna för Göteborgs deltagande ska täckas är fortfarande oklart. Andra kommunala bolag och Västragötalandsregionen har visat sig vara kallsinniga när BRG har begärt extrapengar av dem.

Världsutställningen i Shanghai är den största hittills i sitt slag med mer än 200 deltagande länder och organisationer och 70 miljoner väntade besökare, de flesta från Kina.

Den svenska paviljongen finansieras av regeringen och näringslivet med hälften var. Kostnaden är av Utrikesdepartementet beräknad till ca 140 miljoner kronor. BRG planerar att skicka en delegation till den svenska paviljongen.

Göran Johansson är ordförande i BRG och sitter i svenska Nationalkommittén för världsutställningen i Shanghai  och Anneli Hulthén sitter i styrelsen för BRG.