Misshandlande män får flytta

Män som misshandlar sina partners ska nu erbjudas boende och behandling. En mycket stor del av all misshandel sker inom hemmets väggar, och Göteborgs Kommuns projekt Utväg är ett projekt för att förhindra våld i nära relationer.

Än så länge finns fyra lägenheter för män, men det viktigaste enligt Helene Jensen Gren, behandlingsassistent vid kvinnohuset Kassandra i Göteborg, är att attityden verkar ha förändrats från att ha lagt allt ansvar på de misshandlade kvinnorna.

– Nu kommer det bli mer fokus på att det är mannen som äger problemet. Det är mannen som ska lyftas bort och inte kan vara kvar i bostaden för att han har utövat våld. Inte att det blir kvinnan som har blivit utsatt för det som får gömma sig och barnen.

Projektet har hela tiden tagit hänsyn till barnens bästa. Lena Hogander är barn- och ungdomssamordnare på Utväg Barn. Hon berättade att ungefär 10 procent av barnen i Göteborg har bevittnat våld hemma, och även hon tycker det är bra att mer fokus nu läggs på den som misshandlar.

– Många barn som lever i miljöer där det förekommer våld tar på sig mycket skuld och ansvar för det de varit med om. De tänker kanske att om "jag varit snällare" så hade det här aldrig hänt. Då är det viktigt att pappa tar på sig ansvaret, att han får stöd och hjälp för behandling så att han kan ta på sig ansvar för våldet så att barnen kan bli fria att ta emot hjälp och stöd för det de upplevt.

Bejan Noori jobbar på kvinnojouren Terrafem, och även fast hon är positiv till projektet i stort ser hon fortfarande vissa problem.

– Än så länge har vi inte kommit så långt i utvecklingen att samhället ska se att det är mannens fel utan ansvaret ligger fortfarande på mannen, att han själv ska bedöma om det är hans fel eller inte. Vi bör komma längre än så tycker jag.

Lasse Edfast
lasse.edfast@sr.se