Flest företagskvinnor i Göteborg

Göteborg har störst andel unga företagsamma individer i länet. Det finns nu dryga 9000 personer i Göteborg under 35 år som ansvarar för ett företag, visar Svenskt Näringslivs nya mätning av företagsamheten i Sverige.

Göteborg har också högst andel företagsamma kvinnor i länet där 31 procent av de företagsamma i kommunen är kvinnor.

Till skillnad från andra undersökningar är det individer och inte företag som studeras. Att en person väljer att starta fler företag ökar alltså inte antalet företagsamma.