lerum

Minskat antal barn i grupper

Alliansen i Lerums kommun har beslutat att satsa 18 miljoner kronor på att minska barngrupperna med ett barn per avdelning med fokus på barn mellan 1 och 3 år.

Detta innebär att nya förskolor kommer att byggas. Det skriver moderata kommunalrådet Henrik Ripa i ett pressmeddelande.

På kommunstyrelsens möte idag kommer uppdraget att läggas till förvaltningen att ta fram en plan för hur det skall förverkligas.