Tågkaoset

Röjning pågår fortfarande

Arbetet med att återställa järnvägsbanor och bangårdar efter helgens snöoväder fortsätter.

På samtliga banor måste resenärer och godskunder även idag räkna med inställda tåg och förseningar.

I västra Sverige är det störningar i person- och godstrafiken runt Göteborg och i Halland.

Rangerbangården i Sävenäs har nu 90 procents kapacitet uppger Banverket i ett pressmeddelande.