Modersmål viktigt för nytt språk

Elever som fortsätter lära sig sitt modersmål lär sig också svenska bättre. Det visar en studie som presenteras i dag i samband med att den internationella dagen för modersmål firas på Världskulturmuseet.

I Göteborg deltar drygt 10 000 grundskoleelever i modersmålsundervisning, men det skulle kunna vara fler.

Ungefär 18 000 elever har ett annat modersmål än svenska, och många av dem riskerar att både förlora en del av sitt språk och få svårare att lära sig svenska.

– Har man bra fungerande modersmål, kan man reflektera till modersmålet. Man kan bygga på modersmålet, säger Sylwia Wieczoreks, lärare på Språkcentrum som gjort studien.

Modersmålet blir alltså det man utgår ifrån för att lära sig det nya språket svenska. Det är till exempel enklare att lära sig hur den svenska grammatiken fungerar om man förstår hur den fungerar på sitt eget språk, och man behöver kunna åtminstone ett språk för att kunna resonera sig fram till hur ett annat språk fungerar.

Sylwia Wieczoreks tycker att föräldrar ska prata sitt modersmål med sina barn när de är hemma. Tiden i skolan räcker för att lära sig svenska, hemma försämras snarare svenskan samtidigt som modersmålet blir lidande. Att kunna sitt eget språk handlar också om identitet.

– Genom modersmålet visar vi vem vi är. En person kan uttrycka sig på olika sätt i olika kulturer om man kan respektive lands språk, säger Sylwia Wieczoreks.

Lasse Edfast
lasse.edfast@sr.se