Teknologistudenter tillåts studera utomlands

Studerande vid Chalmers tekniska högskolan får i framtiden ökad möjlighet att förlägga delar av sina högskolestudier utomlands.
Chalmers, CTH, blir först i landet med att satsa på ett nytt utbildningssystem som börjar gälla till hösten. Det innebär bland annat att alla arkitekt- och civilingenjörsstudenter erbjuds att förlänga sina utbildningar från 4,5 år till 5 och får möjlighet att delvis förlägga utbildningen utomlands. Chalmers vice rektor Peter Olsson säger till Västekot att utlandsstudier är en anpassning till övriga Europa. Förhoppningen är att valfriheten ska öka motivationen bland teknisstudenterna att klara sina studier inom den föreskrivna utbildningstiden.