Sahlgrenska skriver ut för mycket antibiotika

Sahlgrenska Universitetssjukhuset använder fortfarande för mycket antibiotika, och har också dålig kontroll på varför antibiotika sätts in.
Enligt Sveriges Radios Ekoredaktion visar studier från både Sahlgrenska och Huddinge bland annat på en alltför stor förskrivning av antibiotika. Trots år av debatt och information kring vinsten med en restriktiv antibiotikaanvändningen visar studien att patienter ofta får antibiotika på oklara grunder. Exempelvis fick endast ett fåtal patienter med lunginflammation de rekommenderade läkemedlen. På medicinkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset skulle man spara 200 000 kronor om året på att strikt använda de antibiotikapreparat som rekommenderas, visar studien.