Lönnroth missnöjd med v:s kandidatförslag

Efter att vänsterpartiets valberedning lagt fram ett huvudförslag med kandidater till ny partistyrelse säger före detta riksdagsmannen Johan Lönnroth i Göteborg, som själv finns med på listan, att han tänker lämna partistyrelsen om förslaget vinner majoritet.
Lönnroth är kritisk till att det är kandidaterna av den traditionella vänsterfalangen som är i majoritet i förslaget. Han efterlyser fler partikandidater som sägs stå för en förnyelse av partiet. Riksdagskvinnan Alice Åström och Carina Åström, regionråd i Västra Götaland på listan, t ex. Valberedningen har de bägge vänsterkvinnorna med på ett alternativt förslag eftersom inte heller beredningen kunnat ena sig kring ett enda förslag till ny partistyrelse.