Connex tar över Styrsöbolaget redan nästa vecka

Det franska bolaget Connex har köpt Styrsöbolaget och kommer att ta över 12 båtar i södra skärgården och i Göteborgs hamn, redan den 21 januari.
Trots att köpet ska vara klart i nästa vecka har varken Seko-fackets förbundsordförande Janne Rudén eller de anställda i Styrsöbolaget fått reda på försäljningen. Rudén säger till Sveriges Radio Göteborg att erfarenheten av den franska trafikkoncernen hittills varit dålig efter driften av Stockholms tunnelbana. Bland annat anser Seko att Connex inte tillräckligt värnar de anställdas trygghet vad gäller hot och våld bland passagerare. Svenska Connex VD, Ragnar Nordström säger att han beklagar den kritik SEKO framfört. - Vi försöker vara en mycket bra arbetsgivare och följer lagar och avtal. Vi försöker ta väl hand om våra personal och det ska vi göra med Styrsöbolagets personal också. Trafiknämndens ordförande Leif Blomqvist som känt till affären i ett par dagar, är övertygad om att franska Connex kommer att sköta den fortsatta färjetrafiken till södra skärgården på ett bra sätt.