Kvinna med transplanterade organ mår allt bättre

Tillståndet blir bättre och bättre för den kvinna som genomgick en så kallad multipeltransplantation vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Idag är det sju veckor sedan hon fick sex nya organ, som opererades in i ett sammanhängade system med lever, magsäck, tolvfingertarm, bukspottkörtel, tunntarm samt en njure. Utvecklingen för kvinnan, som är i 40-årsåldern, har varit positiv och hon flyttades för en tid sedan från intensivvårdsavdelningen till en avdelning med lite lägre vårdnivå. Eftersom tillståndet är fortsatt stabilt, planeras nu en flytt till en vanlig vårdavdelning.