Fler lockades till julhandeln i Nordstan

Under december hade Nordstan 2,9 miljoner besökare, en ökning med 100 000 besökare från året innan.
Efter rapporter om dämpad handel på en del håll är det glädjande att vi lockat fler, säger Anders Larsson, som är marknadsdirektör i Nordstan. Bästa handeln var den 22 december då Nordstan besöktes av 140 000 personer. Det finns preliminära uppgifter från handelns utredningsinstitut om ökad julhandel i Göteborg totalt sett med fem procent.