Boverket ogillar bygglov för Bergakungens salar

Bygglovet som beviljats för jättebiografprojektet Bergakungens salar i Göteborg, strider mot gällande detaljplan anser Boverket.
I ett yttrande till kammarrätten skriver Boverket att den planerade entrédelen mot Skånegatan ska anses som byggnad ovan mark och därför strider anläggningen mot områdets detaljplan. Det nya biografkomplexet var tänkt att stå klart i höstas, men inga sprängningar har ännu påbörjats i berget mellan Burgårdens gymnasium och Norska sjömanskyrkan. Biografens närmaste grannar har överklagata bygglovet och målet ligger nu hos kammarrätten, som väntas fatta beslut i frågan tidigast i slutet av februari.