Förslag till ny SDN-organisation till sommaren

Ett förslag till förändrad stadsdelsorganisation i Göteborg ska vara klart senast till midsommar. Det är nu samtliga partier i Göteborgs kommunstyrelse överens om.
Ledande göteborgspolitiker har under förra året haft hemliga överläggningar som ska fortsätta, men partierna är nu överens om att föra ut diskussionen inom partierna och i andra offentliga sammanhang. Exakt vilka förändringar som diskuteras finns det inga uppgifter om idag.