Strejk mot indragen flitpeng i Kungälv

Sedan en och en vecka strejkar förståndhandikappade personer i Kungälv i protest mot att kommunen dragit ersättning till dem. Det handlar om habiliteringspengen på 37 kr om dagen för 100 förståndshandikappade.
Kungälvs kommun har underskott i budgeten och måste skära ned. Inom socialomsorgen ska 30 miljoner dras ned de närmaste två åren. Det har lett till att man nu slopat habiliteringspengen, som är en flitpeng för dem som jobbar med enklare sysslor för kommunen.