Även bogportar på färjor medför risker

Sedan Estoniakatastrofen har reglerna skärpts kring sjöfartssäkerheten och främst då bogvisirens hållfasthet. Fartyg byggda efter olyckan har nästan uteslutande försetts med bogportar istället för visir men nu visar en studie att även portarna tar skada av sjön.
En studie av färjornas bogvisir på Chalmers och Sveriges provnings- och forskningsinstitut visar att vibrationer kan orsaka utmattningsskador på portar. 38 färjor, mellan 2 och 36 år gamla, undersöktes och det visade sig att drygt hälften hade skador på bogportarna. Erfarenheterna kan leda till krav på ändringar i regelverket.