Maxtaxan drabbar skolan i Kortedala enligt (m)

Maxtaxan inom skolbarnomsorgen drabbar skolan och andra verksamheter, anser moderaterna i Kortedala.
Enligt partiet kostade maxtaxan inom skolbarnomsorgen dryga miljonen i Kortedala förra året eftersom det skett en kraftig ökning av antalet fritidsbarn, trots att skoleleverna blivit färre. Moderaterna är kritiska till att riksdag och regering vältrat över kostnader på stadsdelarna, så att skola och andra verksamheter drabbas.