Strålbehandling byggs ut

Västsvenska cancerpatienter kan om några år få bättre tillgång till strålbehandling vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen vill att regionsstyrelsen säger ja till en utbyggnad vid sitt sammanträde i nästa vecka. Målet är att fler cancerpatienter ska få tillgång till botande och lindrande behandling.