Tidsbrist bland åklagarna leder till färre åtal

Extremt hög arbetsbelastning för åklagarna i Göteborg gör att vissa ärendet blir sämre utredda och brott som normalt skulle leda till åtal inte prövas i domstol.

Förra året hade första åklagarkammaren 4 700 ärenden fördelat på cirka 11 tjänster. Egentligen skall man vara 16 åklagare på första kammaren men det har man bara varit en gång sedan 1996 och det var under tre veckor förra året då riksåklagaren sköt till extra pengar.


Per-Wilhelm Estreen som är chefsåklagare och kammarchef på första åklagarkammaren i Göteborg, ser att arbetsbelastningen kan leda till sämre utredningar. Även om han inte menar att rättsäkerheten är hotad så säger han till Västekot att vissa fall sätts på undantag, och att man kan utgå ifrån att ärendet som annars skulle gått till åtal , inte gör det på grund av tidsbrist.