Få ersättningar för halkolyckor

Det är få göteborgare som söker och ännu färre som får skadestånd för förstörda kläder och brutna ben efter att ha halkat på dåligt sandade gator eller spårvagnshållplatser.

Förra året anmälde 37 personer att dom skadat sig men bara två kommer att få ersättning, säger Eva Björk, på Gatubolaget i Göteborg. För att få ersättning krävs att entreprenören har varit vållande till halkolyckan och det är oftast svårt att bevisa. I de två fallen som nu får skådestånd - har fastighetsägaren inte fört journaler över dagar och tider som man har varit ute och sandat gatan.