Läkemedelskostnaderna ökar i väst

Läkemedels kostnaderna i Västra Götaland gick ifjol upp till 3, 3 miljarder kronor.

Det är en ökning med 2,8 procent jämfört med året innan, det visar siffror från Apoteket. Ökningen i Västra Götaland är något högre än genomsnittet i landet som var på 2,3 procent. Ökningstakten av läkemedelskostnaderna drogs i fjol ned jämfört med tidigare. En förklaring till det är att Apoteket sedan hösten 2002 byter förskrivna läkemedel mot billigare , likvärdiga alternativ.