Avvecklingen av parkeringsdosor skjuts upp

Avvecklingen av parkeringsdosorna kommer att skjutas fram ett år. Det innebär att man kommer att kunna använda p-dosan till och med sista december 2005.

Beslutet som fattades på trafiknämndens sammanträde igår innebär att förslaget om hur man ska ersätta de personer som nyligen köpt p-dosor inte längre gäller. Hur man ska göra med eventuell ersättning får man diskutera längre fram säger Max Falk, avdelningschef på trafikkontoret till Västekot. Försäljningen av nya dosor stoppades före jul.